Brunkman Photography - Min Obsbok
Min obsbok på birds@bruphotoicon Allt material i denna section, liksom på siten i övrigt, är skyddat av lagen om upphovsrätt! Det innebär att du inte får använda något utan mitt tillstånd.
Tack, för att du respekterar det!

Välkommen till Obsboken!

Detta är Min Obsbok. Ja, inte själva boken utan snarare indexsidan till avdelningen om boken. Här kan du titta på tidigare observationer från mina olika utflykter i de NV-skånska markerna. Du kan även läsa krönikor som jag skrivit. Det finns för närvarande några månadskrönikor och en årskrönika.

Som jag nämnt tidigare är jag aktiv (åtminstone för det mesta) fågelskådare och har varit det sedan slutet av sextiotalet. Ungefär lika länge har jag fört obsbok över de fåglar (och djur) jag sett. Kvaliteten på dessa är starkt varierande, men blir allt bättre. Uppgifterna i de allra tidigaste böckerna är många gånger både knapphändiga och bristfälliga.
Jag har inte för avsikt att återge några av mina handskrivna obsböcker här på nätet, utan det blir material från 2004 och framåt.

FOTNOT. Har du besökt avdelningen Min obsbok så kommer du nog att känna igen mycket från 2004. Det är nämligen samma material om än i något redigerat skick, inte minst vad gäller utseendet.

Pop-ups
Observera att flertalet länkar öppnar i s k 'pop-ups' varför det är nödvändigt att du har Javascript­funktionen i din webläsare påkopplad! Använder du en nyare läsare (IE6 eller liknande) är risken stor att den blockerar pop-ups. Håll i så fall Ctrl nertryckt och klicka en gång till på länken.

Lite mer om mig

Jag är ornitolog sedan många år tillbaka och har varit medlem i ett flertal olika föreningar. Numera inskränker det sig till endast en: Kullabygdens Ornitologiska Förening. Därför faller det sig naturligt för mig att min site även ska innefatta en ornitologiavdelning. Det har den nu.

Copyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved