Brunkman Photography Brunkman Photography - Fågelbilder
Mina fågelbilder på birds@bruphotoicon Allt material i denna section, liksom på siten i övrigt, är skyddat av lagen om upphovsrätt! Det innebär att du inte får använda något utan mitt tillstånd.
Tack, för att du respekterar det!

Skärgården (sida 11)

Många är de fåglar som har kusterna och skärgårdarna som sin vistelseort. Det gäller både häck- och sträckfåglar. Här finner de rikligt med föda när vattenståndet ät lågt. Alla är dock inte beroende av vattenståndet. Många måsar och trutar finner mycket ätbart på våra soptippar, och strandskatan kan hitta föda i gräsmattor och på åkrar.

Gravand
Gravand Tadorna tadorna

Strandskata  Strandskata  Strandskata
Strandskata Haematopus ostralegus

Fisktärna  Fisktärna
Fisktärna Sterna hirundo

Gråtrutar
Gråtrut Larus argentatus

Småskrake, hane
Småskrake Mergus serrator  Hane i eklipsdräkt

Kustsnäppa
Kustsnäppa Calidris canutus

Småtärna  Småtärna
Småtärna Sterna albifrons  T.v. adult + juvenil, t.h. juvenilCopyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved