Brunkman Photography Brunkman Photography - Fågelbilder
Mina fågelbilder på birds@bruphotoicon Allt material i denna section, liksom på siten i övrigt, är skyddat av lagen om upphovsrätt! Det innebär att du inte får använda något utan mitt tillstånd.
Tack, för att du respekterar det!

Åar och större vatten (sida 10)

Åar och större vatten
Den som en gång befunnit sig vid ett lite större vattendrag en tidig vår- eller försommarmorgon har säkert fått se och höra ett stort antal fåglar. Detta är nämligen utan överdrift fågelrika marker. Ja, och vatten. Tyvärr har vi människor även här gjort ingrepp som ställt till det för fågel- och djurlivet. Reglerade älvar är det kraftigaste ingreppet, men även den ökande trafiken med motorbåtar leder till störningar.

Fiskgjuse  Fiskgjuse  Fiskgjuse
Fiskgjuse Pandion haliaetus

Knipor
Knipa Bucephala clangula

Knölsvan  Knölsvan
Knölsvan Cygnus olor

Kanadagås  Kanadagås
Kanadagås Branta canadensis

Fiskmås  Fiskmås  Fiskmås
Fiskmås Larus canus

Gulärla
Gulärla Motacilla flava

Sångsvan  Sångsvanar
Sångsvan Cygnus cygnusCopyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved