Brunkman Photography Brunkman Photography - Fågelbilder
Mina fågelbilder på birds@bruphotoicon Allt material i denna section, liksom på siten i övrigt, är skyddat av lagen om upphovsrätt! Det innebär att du inte får använda något utan mitt tillstånd.
Tack, för att du respekterar det!

Vassjöar och sankmarker (sida 9)

Vårt stigande behov av odlingsbar mark och tomtmark har lett till att sankmarker dikats ut och förändrats. Det har gynnat oss men missgynnat de fåglar, och djur, som har dess marker som sin hemvist. De har fått allt mindre plats och därmed minskat i antal. Dessbättre har vi i viss mån börjat tänka om (väldigt sent som vanligt) och återställa gamla, utdikade våtmarker samt anlägga nya.

Skäggdopping
Skäggdopping Podiceps cristatus

Viggar
Vigg Aythya fuligula  Hannar

Spelande rödspov
Rödspov Limosa limosa  Spelande

Sothöna
Sothöna Fulica atra

Skärfläcka  Skärfläcka  Skärfläcka
Skärfläcka Recurvirostra avosetta

Gräsand
Gräsand Anas platyrhynchos

Myrspov  Myrspov  Myrspov
Myrspov Limosa lapponica  Vinterdräkt

Brushane
Brushane Philomachus pugnax  Hane

Svarttärna, juv  Svarttärna, juv  Svarttärna, juv
Svarttärna Chlidonias niger  Juvenil

Brun kärrhök, hane
Brun kärrhök Circus aeruginosus  HaneCopyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved