Brunkman Photography Brunkman Photography - Fågelbilder
Mina fågelbilder på birds@bruphotoicon Allt material i denna section, liksom på siten i övrigt, är skyddat av lagen om upphovsrätt! Det innebär att du inte får använda något utan mitt tillstånd.
Tack, för att du respekterar det!

Fjällvidder & myrar (sida 7)

Många av de vadare vi ser längs våra kuster under vår och höst har sin huvudsakliga häckningsplats långt uppe i norr på karga vidder och vidsträckta myrar. Här finns inte mycket skydd för väder och vind. Kanske är det den friska luft som i stora mängder finns här som gör att de valt dessa platser för sin häckning. Många är de fågelarter som är anpassade att leva här.

Rastande ljungpipare  Ljungpipare
Ljungpipare Pluvialis apricarius

Gluttsnäppa
Gluttsnäppa Tringa nebularia

Svartsnäppa  Svartsnäppa
Svartsnäppa Tringa erythopus  Vinterdräkt

Enkelbeckasiner
Enkelbeckasin Gallinago gallinago

Grönbenor
Grönbena Tringa glareola

Kärrsnäppa  Kärrsnäppa  Kärrsnäppor
Kärrsnäppa Calidris alpinaCopyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved