Brunkman Photography Brunkman Photography - Fågelbilder
Mina fågelbilder på birds@bruphotoicon Allt material i denna section, liksom på siten i övrigt, är skyddat av lagen om upphovsrätt! Det innebär att du inte får använda något utan mitt tillstånd.
Tack, för att du respekterar det!

Björk- & videbältet (sida 6)

Det finns flyttfåglar och det finns stannfåglar. Bland de senare är många s k strykfåglar vilket betyder att de drar sig söderut ner över landet när vinterkylan drar in och tillgången på föda minskar. Den kanske mest kända strykfågeln är nog sidensvansen som vissa år kan uppträda i stort antal här nere i Skåne.
Bland fjällskogarnas flyttfåglar är nog sädgås och bergfink de som vi oftast ser här. Bergfinken är faktiskt både stryk- och flyttfågel, kanske mest det senare, och kan uppträda i stora antal.

Sädgäss
Sädgås Anser fabalis

Jorduggla
Jorduggla Asio flammeus

Sidensvans  Sidensvans
Sidensvans Bombycilla garrulus

Tornfalk
Tornfalk Falco tinnunculus

Bergfink  Bergfinkar
Bergfink Fringilla montfringillaCopyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved