Brunkman Photography Brunkman Photography - Fågelbilder
Mina fågelbilder på birds@bruphotoicon Allt material i denna section, liksom på siten i övrigt, är skyddat av lagen om upphovsrätt! Det innebär att du inte får använda något utan mitt tillstånd.
Tack, för att du respekterar det!

Hedar & hagmarker (sida 5)

Precis som jordbruket har boskapsskötseln förändrats. Den har minskat kraftigt och många hagmarker har blivit planterade med skog. Även många hedar har tillåtits växa igen. Naturligtvis har detta inverkat negativt på de fågelarter som haft dessa biotoper som sina huvudsakliga häckningsplatser. De har minskat i antal.
Dessbättre har viss betesgång bibehållits, och på senare tid har man startat ny betesgång för att återställa några av de forna betesmarkerna. Detta är positivt, men man undrar ju varför det ska behöva gå så långt innan våra beslutsfattare inser vad vanliga människor insett långt tidigare.

Hämpling, hane
Hämpling Carduelis cannabina

Stenskvätta  Stenskvätta
Stenskvätta Oenanthe oenanthe

Törnskata
Törnskata Lanius collurio

Järnsparv
Järnsparv Prunella modularis

Törnsångare  Törnsångare  Törnsångare
Törnsångare Sylvia communis

Trädpiplärka  Trädpiplärka
Trädpiplärka Anthus trivialisCopyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved