Brunkman Photography Brunkman Photography - Fågelbilder
Mina fågelbilder på birds@bruphotoicon Allt material i denna section, liksom på siten i övrigt, är skyddat av lagen om upphovsrätt! Det innebär att du inte får använda något utan mitt tillstånd.
Tack, för att du respekterar det!

Löv & barrblandskog (sida 4)

Såväl löv- som blandskog erbjuder mängder av skydd för fåglar att bygga sina bon och gömma sig undan diverse predatorer. Dessvärre gör människan skada även här. Då tänker jag inte främst på skogsavverkningen då denna faktiskt har en många gånger gynnsam inverkan på flera arter.
Det är i stället röjandet av sly som är det som gör mest skada. Visst, skogen blir måhända vackrare att se och vistas i för oss människor, men för skogsfåglarna innebär det minskat skydd och därmed ökad fara. Detta får till följd att de röjda skogarna utarmas på fågelliv. Kanske inte precis vad vi tänkt oss.

Ormvråk  Ormvråk
Ormvråk Buteo buteo

Sparvhök  Sparvhök
Sparvhök Accipiter nisus

Större hackspett
Större hackspett Dendrocopos major

Nötväcka, juv  Nötväcka, juv
Nötväcka Sitta europaea

Rödsjärt, hane  Rödstjärt  Rödstjärt
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus

Bivråk  Bivråk
Bivråk Pernis apivorus

Lövsångare  Lövsångare
Lövsångare Phylloscopus trochilus

Mindre hackspett
Mindre hackspett Dendrocopos minor

Trädkrypare
Trädkrypare Certhia familiarisCopyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved