Brunkman Photography Brunkman Photography - Fågelbilder
Mina fågelbilder på birds@bruphotoicon Allt material i denna section, liksom på siten i övrigt, är skyddat av lagen om upphovsrätt! Det innebär att du inte får använda något utan mitt tillstånd.
Tack, för att du respekterar det!

I trädgårdar och parker (sida 2)

Parker och trädgårdar är hem för väldigt många fåglar. Fler än vi anar. Lägger man sedan till alla som kan ses här tillfälligt blir det en väldigt lång lista. I den här avdelningen finns dock bara de som har trädgårdar och parker som sitt huvudsakliga häckningsområde. De finns även på andra platser.

Sädesärla  Sädesärla, juv
Sädesärla Motacilla alba T.v. adult, t.h. juvenil

Stare  Stare  Stare
Stare Sturnus vulgaris

Pilfink  Pilfink
Pilfink Passer montanus

Bofink  Bofink
Bofink Fringilla coelebs

Grå flugsnappare  Grå flugsnappare
Grå flugsnappare Muscicapa striata

Rödhake  Rödhake
Rödhake Erithacus rubecula

Skata
Skata Pica pica

Kattuggla  Kattuggla  Kattuggla, juv
Kattuggla Strix aluco

Grönfink
Grönfink Chloris chloris

Koltrast, hona  Koltrast, hane
Koltrast Turdus merula T.v hona, t.h. hane

Svartvit flugsnappare, hane  Svartvit flugsnappare, hona
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca T.v hane, t.h. hona

Talgoxe
Talgoxe Parus majorCopyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved