Brunkman Photography Brunkman Photography - Fågelbilder
Mina fågelbilder på birds@bruphotoicon Allt material i denna section, liksom på siten i övrigt, är skyddat av lagen om upphovsrätt! Det innebär att du inte får använda något utan mitt tillstånd.
Tack, för att du respekterar det!

Fåglar i städer (sida 1)

Allt eftersom människan har bebyggt område efter område och trängt undan den naturliga biotopen har många av våra fåglar tyvärr försvunnit. Andra har anpassat sig och funnit sig tillrätta bland städernas hus. Svart rödstjärt är en av dem som anpassat sig. Den häckade förr bara på höga klippor, men finns nu i flera av våra storstäder. Uppenbarligen är våra höga byggnader lika bra som klippor.
Tofslärkan är tyvärr ett bevis på motsatsen. Numera finns den bara som häckfågel på en plats i södra Skåne.

Turkduvor
Turkduva Streptopelia decaocto

Gråsparv
Gråsparv Passer domesticus

Skrattmås  Skrattmås  Skrattmås
Skrattmås Larus ridibundus

Svart rödstjärt, hane  Svart rödstjärt, hona
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros T.v. hane, t.h. hona

Tofslärka
Tofslärka Galerida cristata


Copyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved