Brunkman Photography - Fågelbilder
Mina fågelbilder på birds@bruphotoicon Allt material i denna section, liksom på siten i övrigt, är skyddat av lagen om upphovsrätt! Det innebär att du inte får använda något utan mitt tillstånd.
Tack, för att du respekterar det!

Välkommen till fågelbilderna!

Att det ska handla om fågelbilder här är väl tämligen uppenbart. Däremot är det några saker som behöver sägas om bilderna. Samtliga bilder på denna sidan är inskannade diabilder av lite äldre årgång. Kvaliteten är därför ganska varierande. Min skanner är heller inte specialiserad på film och diabilder, men det klarar det och jag tycker själv att den gör det bra. Att flera av bilderna har krävt en del efterarbete är inget som skannern kan lastas för.

Våra fåglar
Jag var länge mycket tveksam till vilket system jag skulle använda till upplägget på sidan. Det fanns flera möjligheter. Jag tänkte länge på att lägga upp dem i den ordning fåglarna beskrivs i en vanlig fågelbok, men av någon anledning fann jag inte det upplägget tillräckligt tilltalande. Det slutliga valet blev att jag la upp dem i samma ordning som i mina diamagasin. Den ordningen är visserligen också efter en fågelbok, men i den presenterades de ordnade efter vistelseort. Så blev det här också.

Blandade fågelbilder
Bilderna här är av modernare årgång och inskannade från papperskopior. Kvaliteten är över lag bättre även om avståndet på flera av dem kunde vara betydligt bättre.
 Notera! Denna avdelning är ännu inte färdigställd! 
Mycket nöje!


Copyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved