Brunkman Photography - Min Obsbok
Min obsbok på birds@bruphoto
Observationer år 2005!

Jag har tyvärr inte så värst mycket att erbjuda för år 2005. Det betyder inte att jag inte varit ute och skådat, för det har jag. Jag har bara inte kommit mig för att göra några sidor. Jo, en artlista finns här och en årsrapport över det intressantaste som setts under året. Mycket nöje!
Detta är för övrigt sista året som obsboken har denna utformning. För 2006 börjar jag använda en ny look som ska vara helt färdig lagom till år 2007.

Obs! Sidorna öppnar i s k pop-ups varför du måste ha Javascritfunktionen i din webläsare påkopplad! Skulle webläsaren blockera pop-uperna håller du Ctrl nertryckt och klickar en gång till.

Har du frågor och / eller synpunkter går det bra att skicka mig e-post! Detta gör du enklast genom att klicka på länken nedan.

Copyright © 2005 Brunkman Photography - All rights reserved